Menu

Olet täällä

5 askelta markkinoinnin suunnitteluun

Meillä on ilo olla tukena Ulvilan lukiolaisten yrittäjyyskasvatuksen projektissa. Seuraava kirjoitus on laadittu erityisesti näiden opiskelijoiden hyödyksi, mutta samat neuvot koskevat toki ketä tahansa markkinointiaan suunnittelevaa.

Ennen kuin tuotetta tai palvelua lähdetään markkinoimaan millään tavalla, on syytä selvittää, miten, missä, milloin, kenelle ja miksi markkinointia tehdään. Näin vältetään vaivan ja eurojen käyttäminen kohteisiin, jotka eivät tue liiketoimintaa.

Ota huomioon ja selvitä ainakin seuraavia asioita.

1. MUOTO (Miten?)

Millaista mainontaa lähdetään tekemään? Muoto eli tiedostomuoto määrittelee ison osan myös seuraavista askeleista.

Moni valitsee useamman kuin yhden, mutta hyvällä idealla yhdessäkin muodossa voi olla tarvittava voima.

 • Liikkumaton kuva eli stillkuva*
 • Liikkuva kuva eli video
 • Ääni eli audio
 • Animaatio
 • Teksti **

* tarkoitetaan tässä sekä painettuja että kuvaruuduilla näytettäviä liikkumattomia mainoksia
** tarkoitetaan tässä hakukonemainontaa ja somemainontaa, johon voi liittyä myös kuvia

2. KANAVA (Missä?)

Lähtökohtaisesti uuden tuotteen tai palvelun markkinoinnissa ensimmäisen investoinnin pitäisi olla sille luotu verkkosivusto, jonka valmistumisen jälkeen kaikki muu markkinointi ohjaa vastaanottajan sivustolle – joko konkreettisesti ostamaan tai hakemaan lisäinformaatiota ostopäätöksen tueksi.

Tällöin muussa mainonnassa voidaan keskittyä tehokkaasti vain yhteen tai pariin viestiin ja kuitata pitkät listat yhteystiedoista ja tuotteen/palvelun ominaisuuksista www-osoitteella.

Missä muualla, kuin omalla sivustolla, yritystään voi mainostaa? Muutama esimerkki:

 • Some
 • Google
 • Muiden verkkosivustot (esim. bannerit)
 • Suoramainonta
 • Ulkomainonta
 • Näyttöruudut (kuten led-taulut)
 • Suurtulosteet (kuten kyltti, banderolli tai rollup)
 • Painotuotteet (kuten flyer tai juliste)
 • Lehti
 • Sähköposti *
 • Radio
 • Televisio

* voi käyttää vain vastaanottajille, jotka ovat antaneet luvan lähettää viestejä

3. AJOITUS (Milloin?)

Mainontaa ja markkinointia ei kannata tehdä vain silloin, kun myynti hiipuu, vaan säännöllisesti ja eri kanavissa niin, että jäät ostajien mieleen. Tulokset tulevat joskus pitkälläkin viiveellä, joten älä odota, kunnes on paremmin aikaa – kun yrittäjällä on luppoaikaa, kauppa ei käy, ja aloittamalla markkinoinnin silloin voit joutua odottamaan ostajia liian kauan.

Taannoin eräs luennoitsija kysyi kuulijoilta, aikovatko he ostaa kengät tänään. Kukaan ei viitannut. Kun hän kysyi, aikovatko he ostaa kengät puolen vuoden sisällä, moni viittasi ja vielä useampi, kun kysyttiin, ostavatko vuoden sisällä.

Jos olet kenkäkauppias, saat todennäköisemmin myyntiä mainostamalla aika ajoin ja jäämällä ihmisten mieleen nyt, koska he ovat valmiita ostamaan muutaman kuukauden kuluttua. Periaate toimii, myit mitä vain. Näkyvyys kerran pari vuodessa ei rakenna tunnettua brändiä, joka muistetaan ostohetkellä.

Mieti yrityksesi palveluiden tai tuotteen kannalta, mikä on vieläkin tarkempi ajankohta, joka kannattaa valita. Myytkö esimerkiksi juhlapyhien aikaan ostettavaa tuotetta tai tuotetta, joka on kätevä pimeään aikaan?

Mainonta voidaan ajoittaa muun muassa näiden mukaan:

 • Kellonaika
 • Viikonpäivä
 • Vuodenaika
 • Juhlapyhät
 • Tapahtumat

Huomioi ajoituksessa käytettävä muoto ja kanava. Esimerkiksi työssään sähköpostia käyttävä ei yleensä lue viestejä viikonloppuisin. Haluat, että hän on paikalla juuri silloin, kun posti tulee.

4. KOHDERYHMÄ (Kenelle?)

Markkinointi suunnataan niille, jotka ostavat nyt tai ostavat tulevaisuudessa. Älä tee mainontaa ”kaikille”, vaan yritä määritellä mahdollisimman tarkasti, keitä asiakkaasi ovat. Näin viesti saadaan hiottua juuri heille. Karkeana esimerkkinä voidaan todeta, ettei hiusharjoja kannata kaupata kaljuille.

Ensimmäinen rajaus tulee siitä, myytkö pääasiassa kuluttajille vai yrityksille (B2C/B2B). Ota huomioon ainakin nämä:

 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikka
 • Ammatti
 • Kiinnostuksen kohteet

Vielä tarkemmin kohderyhmän henkilöitä/yrityksiä voidaan määritellä lukemattomien eri mittareiden mukaan, kuten:

 • Kokemukset
 • Tietty tekeminen (esim. ostanut jonkin tuotteen, jonka jälkeen ostetaan sinun tuotteesi)
 • Asumismuoto
 • Perhekoko
 • Terveydentila jne.

 

5. TAVOITE (Miksi?)

Kaikkia edellä mainittuja valintoja tehdessäsi, pidä mielessä, mitä haluat markkinoinnilla saavuttaa eli miksi sitä tehdään. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi asiakkaan toiminta jollain tavalla mainoksen johdosta tai tunnettuuden lisääminen markkinoilla.

TOIMINTA

 • Osto
 • Klikkaus
 • Tykkäys
 • Suosittelu

TUNNETTUUS

 • Mieleen jääminen
 • Tunnistettava brändi
 • Positiivinen mielikuva

Kaikella markkinoinnilla tulee olla tavoite. Joskus jokin tilaisuus näyttää houkuttelevalta, muttei tue tavoitteen saavuttamista. Toisaalta aina tarvitaan myös jonkin verran kokeilua ja kokemusta, jotta tietää, mikä toimii ja mikä ei.

Kerrataan vielä

Ennen markkinointipäätöksen tekoa selvitä tuotteellesi/palvelullesi sopiva

 • Muoto
 • Kanava
 • Ajoitus
 • Kohderyhmä
 • Tavoite

Paljon voit tehdä itsekin, mutta viimeistään toteutusvaiheessa saatat tarvita apukäsiä muun muassa mainostoimistolta ja painotalolta. Muista, että ideointiin kannattaa panostaa! Yksi selkeä viesti ja idea on parempi kuin kaiken mahdollisen ahtaminen samaan mainokseen. Pidä graafinen ilme yhteneväisenä läpi kaiken muotoisten toteutusten, niin pian mainostajan voi tunnistaa pelkällä vilkaisulla.

Loppuun vielä yksi vinkki myynnin edistämiseen, jota voi toteuttaa mainoksessa: When you SHOW the problem, selling the SOLUTION becomes easier.

Kiitos vierailusta toimistolla!

3.10.2016
Hanna
Menu